Boken som bör finnas i VARJE hushåll

Anthony William är en pionjär på hälsoområdet just nu. Hans böcker, podcasts och youtube-kanal sprids flitigt över världen. Och mer än någonsin juicas det på selleri och Instagram är fyllt med före och efter-historier om hur informationen som Anthony ger, hjälper till att minska symtom av olika sjukdomar och ibland även läks det bort helt och hållet.

Anthony har under många år jobbat tillsammans med olika läkare och sjukhus och instanser och i boken, eller egentligen i alla hans böcker kan man läsa mer om hans tillvägagångssätt och de som han har arbetat med och arbetar med.

Här ska vi titta på en kort sammanfattning av hans syn på kost som läker och stärker kroppen.

”Sköldkörtelns hemlighet” belyser att många gånger har utmattade och stressade personer också problem med sköldkörteln, eller så kallade ”hormonobalanser och rubbningar”. Anthony belyser denna problematik på ett helt nytt sätt och denna kunskap kan du ha väldigt stor nytta av när det kommer till att möta personer med denna problematik.

Han tar upp de som han kallar ”de fyra skoningslösa”. De fyra externa faktorerna som påverkar vår hälsa på ett väldigt negativt sätt: Strålning, Virusexplosionen, giftiga tungmetaller och DDT.

  • Strålningen påverkar oss genom att sänka immunförsvaret. Han menar att den strålning som gjordes genom kärnkraftkatastroferna så som Hiroshima, fortfarande finns i vår atmosfär och skapar trubbel. Han berättar också om konsekvenserna av röntgen, och strålningen vi exponeras för när vi flyger med mera.
  • Virusexplosionen kan man ju kanske tro härleder till när detta kursmaterial skapades, det vill säga året 2020 när Coronaviruset härjade fritt på hela planeten. Men, Virusexplosionen handlar om mer än det och började betydligt tidigare i historien. Anthony berättar om de olika virustyperna som ligger bakom våra autoimmuna sjukdomar som t ex sköldkörteldiagnoser, fibromyalgi, cancer, MS med flera
  • De giftiga tungmetallerna är bland andra arsenik, aluminium, bly och kvicksilver. Dessa kommer in i våra kroppar via bekämpningsmedel DDT och läkemedel som antibiotika. 
  • DDT, som användes förr som bekämpningsmedel skapar fortfarande problem, genom att föras över från generation till generation. Medlet har en nedbrytande effekt för levern och göder virus.

Dessa fyra skoningslösa tillsammans är starka anledningar till varför vi i dagsläget är så sjuka, enligt Anthony.

Hans kostrekommendationer består av att äta en riklig kost av frukt och grönt, men han förbjuder inte köttätande, eller fisk eller liknande. Dock har han några så kallade ”no foods”. Detta är ämnen som göder virus och bakterier som vi inte vill ha mer av i våra kroppar. Dessa no foods är: gluten, majs, laktos/mjölkprodukter, rapsolja, soja, ägg.

Vi har enligt honom förmågan att hjälpa vår kropp att läkas, genom att äta mer av det som ger vitaminer och mineraler och mindre av det som är tillexempel besprutat och halvfabrikat som inte alls innehåller den mängd näring som vi behöver för att stå emot ”de fyra skoningslösa”.

Näringsbristen är ett faktum i dagens läge, oavsett vilken kost vi äter. Och i denna bok tar Anthony upp flertalet olika förslag på såväl recept som detaljerad beskrivning av de olika ämnena som vi har brist på och hur vi kan ge kroppen och immunförsvaret det dem behöver.

Visst är det otroligt intressanta ämnen? 

Så, vad väntar du på? Du hittar boken här.

Vänligen,

Karin

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: