Har du koll på de dysfunktionella tankarna?

Har du koll på vilka dysfunktionella tankemönster som härjar runt i hjärnan?

De dysfunktionella tankemönstren hindrar din egen förmåga att ha sunda relationer till dig själv och din omgivning. Den som har flera dysfunktionella scheman påverkas lätt av tankeförvrängningar. Dessa kan ofta leda till missuppfattningar av situationer och leder till ologiska slutsatser baserade på ett känslomässigt resonerande.

Personer drabbade av depression och nedstämdhet har vanligtvis en felaktig och förvrängd bild av sig själv och sin omvärld. Och då är tankarna ofta dysfunktionella.

Här ska vi titta närmare på selektivt tänkande, mentalt filter, övergeneralisering, förhastade slutsatser, etikettering, personalisering och katastroftänkande.

Det selektiva tänkandet innebär att man endast uppfattar det som passar in och bekräftar sin egen attityd och sinnestillstånd. Allt annat nedvärderas. Det vill säga: ”Det jag tänker är sant”. Detta leder ofta till en negativ självuppfattning och kan brytas om personen är villig att öppna sitt sinne för fler perspektiv.

Mentalt filter handlar om att välja ut en enda negativ detalj ur en i övrig positiv situation. Att fokusera på den negativa detaljen så att hela synen på tillvaron förmörkas. Till exempel: ”Hela min dag är FÖRSTÖRD pga att jag ej fick mitt morgonkaffe!”

Övergeneralisering visar sig genom att utifrån en enda negativ händelse dra slutsatser att allt händanefter kommer att bli dåligt eller negativt. Som till exempel: ”Jag fick inte det jobbet jag ville, jag kommer aldrig att få ett jobb”

Förhastade slutsatser är att intala sig något utan att förstå vad som egentligen pågår. som till exempel: ”Det blev tyst i fikarummet när jag om in, de tycker inte om mig”.

Etikettering innebär att personen sätter en etikett på sig själv att den är oduglig i alla kommande situationer efter att eventuellt ha misslyckats en gång med något. Som: ”Jag har aldrig kunnat köra bil och kommer heller inte att kunna göra det”.

Personalisering: Att se sig själv som orsak till en yttre händelse som jag inte varit ansvarig för. Eller som offer för ödet ”Det drabbar alltid mig”.

– Och så katastroftänkande: Att ständigt förvänta sig det värsta tänkbara scenario i alla situationer. Detta skapar en enorm ångest i kroppen. ”Om jag sätter mig på ett flygplan så störtar det”.

Visst är det rätt intressant att det finns så många tankar som är konstruerade på det här sättet? Att vi faktiskt genom medvetenhet kan förstå dem och aktivt se deras struktur och syfte? Det är precis på det här sättet som vi avdramatiserar våra tankar och kan se dem från ett objektivt perspektiv.

Vi ÄR inte våra tankar, vi är medvetandet bakom som observerar dem, som Eckhart Tolle brukar säga.

Finns det några mönster som du behöver arbeta med?

Detta avsnitt är inspirerat av boken Hälsocoaching, skriven av Helen Nord.

Vänligen,

Karin
Creator Golden-Vibes
Certified Coach

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: