Lär dig coacha dig själv!

Hur tar du dig an självcoaching på bästa sätt? 

Här är en konkret checklista över hur strukturen kan se ut.

1. Identifiera dina värderingar och vad som motiverar dig i livet
Vad får dig att stiga upp på morgonen? Vilka är de tio roligaste sakerna du vet att göra? I vilka situationer trivs du som bäst på ditt jobb? När trivs du som bäst på din fritid? Vilka roller har du i ditt liv? Förälder, partner, chef, medarbetare, terapeut? Hur skulle du vilja vara för att fungera som bäst i de olika rollerna?
Som du ser finns det hur många frågeställningar som helst att ta hjälp av här och dessa är bara några förslag.

2. Formulera målen du vill uppnå genom självcoaching
När du definierat dina värderingar och det som motiverar dig och vad du vill ha ut av livet kan du sätta de mål du vill nå.
Målet eller målen bör vara:
– Positivt formulerade
– Mätbara
– Möjliga att påverka
– Kännas motiverande och inspirerande
– Realistiska

3. Skapa en handlingsplan
Här planerar du för hur du ska ta dig till ditt mål, vilka aktiviteter du behöver göra och när de ska göras, samt vilka bevis du ser på vägen som hjälper dig att se att du är på rätt väg.

4. Var noga med feedback till dig själv
Kom ihåg att vara aktivt sökande efter feedback på det du gör. Var uppmärksam på dig själv och din omgivning för att kunna se bevisen av att du är på rätt väg.

5. Var öppen och flexibel
Om du inte får den feedback som du eftersträvar så kan det vara dags att omvärdera handlingsplanen. Att fortsätta på fel väg leder dig inte till dina mål. då är det bättre att vara flexibel och ställa sig lite nya frågor som:
– Vilka aktiviteter leder mig inte till målet?
– Vilka vägar mot mitt mål har jag ännu inte prövat?
– Finns det avgörande moment för att jag ska kunna nå mina mål?
– Hur kan jag hantera dessa moment på bästa sätt?
– Finns det några nyskapande vägar för att uppnå mina viktigaste delmål?

Om du är flexibel i ditt förhållningssätt till dina mål så är det större chans att du faktiskt uppnår dem. 

Lycka till med din självcoaching!

Karin
Creator Golden-Vibes
Certified Coach

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: