Mental träning- att välja sina tankar

I tider som dessa behöver vi fokusera på det vi kan påverka och kontrollera.

Människor begränsas ofta av rädslan för att misslyckas. Men det finns faktiskt några som tänker annorlunda. Många vetenskapsmän ser sina misslyckanden som ett steg på vägen till framgång. Thomas Edison, han uppfann glödlampan och filmen, men han sökte om 1093 st patent. Det var alltså väldigt många fler uppfinningar som han gjorde som inte kom ut i rampljuset. Hur skulle ditt liv se ut idag om du såg på dina misslyckanden som ett steg i rätt riktning mot dina framgångar? Istället för att ängslas över det du upplever ha misslyckats med?

För att fler positiva händelser ska ske i ditt liv så är det väsentligt att skapa positiva förväntningar. Detta sätt att tänka gynnar din kreativitet på bästa sätt. 

Är du otränad och ovan i detta sätt att tänka så kommer förändringen förmodligen att ske långsamt till en början. Ett sätt att förhålla sig till att skapa positiva förväntningar är att sluta ta händelser personligt. När du uppfattar en händelse känslomässigt fokuserar du på problemet istället för på möjligheten, som det vi pratade om i visualiseringsövningen för ett par sidor sedan. Det vill säga att arbeta och använda sig av känslornas kraft. Vi har en tendens att tro mer på våra tankar om de efterföljs av en känsla, ju starkare känsla, desto mer tror vi på tanken. Detta betyder absolut inte att tanken är sann, men vi tolkar i vårt inre som att den är sann.

Bäst kan vi arbeta med vårt inre och våra tankar och visualiseringar när kroppen är avslappnad. Därför är det viktigt att börja med den grundläggande mentala träningen, där man arbetar med att vänja kroppen och sinnet att slappna av, innan man tar sig an den mentala träningen. Har vi gjort ett grundarbete med vårt sinne och medvetande- gjort diverse tankemönster, så är det lättare att veta vad man behöver ändra på och även ge utrymme för nya mål att uppnå.

Att ändra sin mentala inställning till sin vardag kan ALLA göra som väljer att göra en aktiv och medveten förändring.

Här kommer ett enkelt exempel på hur vi kan ändra förhållningssätt till en tanke:
Negativ tanke: Måste jag verkligen städa idag?
Positiv tanke: Jag vill verkligen städa idag, jag väljer att ha rent och snyggt omkring mig, för då trivs jag

Ex 2: 
Negativ tanke: Usch vilken dålig start på dagen, jag avskyr den kalla snön!
Positiv tanke: Vad härligt! Solen skiner idag, den inger värme och energi. Vilken härlig start på dagen!

Jag kan alltså välja vilken tanke jag vill tro på.

Vänligen,

Karin
Creator Golden-Vibes
Certified Coach

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: