Jorden höjer sin frekvens- hur påverkar det oss?

Inte fick vi lära oss i skolan om att vi alla vibrerar på olika frekvenser?

Tänkte väl det. Så därför ska vi idag prata om frekvenser och hur du kan höja din egen frekvensnivå, i syfte att må bättre. För, ju högre frekvens du vibrerar, desto bättre mår du.

Om du följer någon alternativ media, så kanske att du hört om att vår planet just nu genomgår ett stort skifte. Jordens frekvens, som mäts av Schumann-resonansen (The Schumann resonance) ökar successivt hela tiden. I många, många år låg frekvensen stadigt på 7,83 mz (mega hertz), men nu pendlar den uppåt mot ibland över 100 mz! 

Syftet med detta skifte i frekvens för jorden är att höja planetens medvetande, så även vi som finns på den. Kanske har du känt av en del symtom som huvudvärk, slöhet, stissighet, ringande i öronen, svårt att sova osv, mer än vanligt detta år? Trots att detta skifte pågått under många år redan, så har frekvenserna ökat och varierat mycket under detta år och därför kan du ha märkt av det utan att ha vetat om det 🙂 

Så, vi ska alltså expandera vårt medvetande tillsammans med planeten. Det är ingen liten uppgift!

För att förstå detta lite närmare, så kan vi titta på medvetandeskalan på bilden ovan.

Den visar på vilka frekvenser som våra känslor vibrerar.

Så som du kan se så vibrerar alltså känslor som ilska, rädsla, oro, sorg, skam och skuld väldigt lågt.

Sedan fortsätter skalan med acceptans, vilja, neutralitet, resonerande.

För att sedan komma till kärlek, glädje, frid och upplysning.

Vad detta betyder är alltså att när du känner skuld, rädsla, oro, så befinner du dig i låga frekvenser. Det i sin tur innebär att du begränsar dig i ditt tänkande och går med en inre stress.

Känner du däremot kärlek, glädje och frid, så vibrerar du högre och har då tillgång till andra perspektiv och känslor inombords. Genom att vara i dessa frekvenser mår du såklart bättre och kan se med andra ögon på livet. Du möjliggör expansion av ditt medvetande.

Fundera lite över i vilken eller vilka känslor som du är i mest under din vardag…vilken frekvens vibrerar du mest på? Självklart varierar detta från dag till dag, men ett hum om var du är mest?

Varför tror du att medierna sprider information som försätter oss i rädsla, oro, stress, skuld och skam? Vem tjänar på att vi är ständigt oroliga och rädda för saker?

I ett rädslotillstånd så är vi mer benägna av att bli kontrollerade. Modet och viljan att handla själv kommer inte förrän högre upp på skalan… varför vill ”man” inte att vi ska vara mer i de frekvenserna mån tro? Dessa frågeställningar är helt klart värda att funderas på utifrån frekvensperspektivet, dela gärna med dig av dina tankar i kommentarerna.

För att vi nu ska kunna ”hänga med” planeten på denna frekvenshöjning och för att med det utöka vårt eget medvetande, så finns det några tips på vägen:

1. Ät mycket frukt och grönt! Stötta kroppen med högvibrerande mat och rent vatten.
2. Motionera i naturen, ta del av dens läkande kraft.
3. Prioritera sömn. Kroppen läker som mest under de sovande timmarna, hjälp den på detta vis att reparera det som behövs.
4. Meditera
5. Skratta och umgås med personer som du mår bra av! Kom ihåg, glädje och kärlek är bland de högsta frekvenserna!

En viktig reflektion som kanske även kommer till dig efter att ha läst detta är:

Varför är det endast genom alternativa källor detta rapporteras om? Borde inte detta vara ett stort intresse för våra ”vanliga medier” att rapportera om? 

För, även om det inte rapporteras i medierna, så betyder det inte att det inte händer!

Vänligen,

Karin

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com


Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!Golden-vibes’s shop

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: