Stressad? Dags att komma i balans!

Stresshantering, meditation, golden vibes

Vill du få nya knep att ta dig an dina utmaningar och samtidigt lära känna dig själv bättre?

Snart lanseras min nya kurs i Stresshantering hos utbildningsföretaget Academy Online, Sveriges största utbildningsföretag för onlineutbildningar. Här kommer information om kursen och vad den kommer att innehålla. För att hålla dig uppdaterad om när den släpps, så rekommenderar jag att du anmäler dig till Golden Vibes nyhetsbrev. Kursen lanseras inom ett par veckor.

I den värld vi lever i idag går allting snabbare och snabbare. Det är en tid av effektiviseringar i arbetslivet och privatlivet som vi ständigt skall förhålla oss till och hantera. Det är mänger av information vi utsätts för varje dag och förväntningar från samhälle, arbetsgivare och oss själva gör att fler drabbas av ohanterliga stress-påslag och stressrelaterade sjukdomar.

För att vi ska vända denna negativa trend behövs mer kompetens om hur vi både kan förhålla oss till omständigheterna och vad vi har för eget ansvar i hur vi styr våra liv. Detta får vi genom ökad medvetenhet och självkännedom om vad vi själva faktiskt kan påverka.

Det är precis detta som denna kurs handlar om.

Mycket vikt i kursinnehållet läggs vid stresshantering genom den mentala träningen. Kursen innefattar också förståelsen av stressens påverkan på hela kroppen, såväl mentalt som fysiskt.

Målet med kursen är att du ska känna dig motiverad och att du har det du behöver för att såväl förstå din kropp som vad det är du behöver förändra för att må bättre.

Kursupplägg

Kapitel 1 – Grundläggande stresshantering
* Introduktion av kursupplägg
* Vad är stress och vad händer i kroppen? (Fysiskt och psykiskt)
* Varningssignaler
* Krisens fyra stadier
* Vila och återhämtning
* Övningsuppgift
* Inlämningsuppgift

Kapitel 2 – Hälsa och livsstil
* Kroppens uppbyggnad och behov
* Motion
* Kost och kostdagbok
* Mental träning
* Automatiska tankar
* Dysfunktionella tankemönster
* KASAM- känsla av sammanhang
* Övningsuppgift
* Inlämningsuppgift

Kapitel 3 – Verktygslådan
* Mindfulness
* Meditation
* Affirmationer
* Må-bra-sol
* Handlingsplan

Välkommen till kursen!

Vänligen,

Karin
Kursledare
Creator Golden Vibes

Är du en blivande Stressterapeut? Studera på distans och helt online hos Academy Online: https://www.academyonline.se/faq/stress-terapeut

Sign up for the newsletter and get a FREE E-BOOK on how to raise your vibration. Website: https://golden-vibes.com

Visit Golden-vibes’s shop, for cool artwork on awesome products!https://www.redbubble.com/people/Golden-vibes/shop?asc=u

MeWe Group: http://mewe.com/join/ascensionjourney-goldenvibes

Book a distance Reiki healing session: https://golden-vibes.com/reiki/

Want to make money on your blog? Sign up to Adrecord, an affiliate marketing network, for free, and start earning today: https://click.adrecord.com?c=39528&p=120

Shop crystals, books, yoga clothing/mats and accessories at Yogia.se:
https://click.adrecord.com?c=39528&p=830

Support your body with the best and cleanest supplements from Glimja (and Vimergy): https://click.adrecord.com?c=39528&p=725

One thought on “Stressad? Dags att komma i balans!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: